NFOG 2012
38th Nordic Congress
of Obstetrics and Gynecology
16–19 June 2012, Bergen, Norway

Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology
Norsk gynekologisk forening
CIC Gruppe & spesialreiser as
Home Organising committee Congress secretariat Information Congress Programme Social Programme Abstract submission Abstract book - online Bergen Sponsors Registration Photo album - NEW Contact us


Registration

Printable version

On-site registration is available.
Online registration is now closed:
Participant registration - closed

Commercial exhibitor registration - closed

Read more about our reduced prices on SAS flights:


Important dates
Congress dates:
16–19 June 2012

Deadline for Abstract Submission:
1 March 2012

Deadline for low registration fee:
1 March 2012

Congress logo:
By the Norwegian artist and anatomist Harald Kryvi©: “The art of vaginal delivery”

Picture:
Bergen Tourist Board / Philippe Brechet©


Info for Norwegian participants


NFOG 2012 har også fått godkjent
kongressen som tellende timer fra
legeforeningen.

Det vil si at norske spesialister
kan få reise og opphold refundert
via fond 3 og LIS som valgfritt kurs.


Se Legeforeningen sine refusjoner

[Close small window]